HomeHistoryHolocaustMapsRecordsStories

PhotosTripsBibliographyGuest BookSearchContact Us

 
 
 

רוסיה הלבנה שנת 2002. 

אט אט משרכים אנו את רגלינו בסמטאות החול  בעיירה הקטנה והנדחת ראקוב אלפי קילומטרים הרחק מביתנו.  מי מאיתנו תאר לעצמו שאי פעם נגיע לעיירה  זו. ראקוב היתה עיר מולדתם של משפחתה של אמי.  בראקוב, נולדו סבתי טמה לבית רוטשטיין, אחיה ואחיותיה. בראקוב נשא סבי דוד ליפשיץ את טמה רוטשטיין לאשה ושם נולדו דודי, חיים וצבי, ואמי. סבי דוד, ואחיו יהודה, נולדו בעירות הסמוכות, איבנץ ווולמה. רבים מבני המשפחה המורחבת, ליפשצים, רוטשטיינים, ברקמנים, ליברמנים נולדו, נשאו, גדלו את צאצאיהם וקברו את מתיהם בראקוב במשך עשרות שנים. 

  בביתנו ובבית סבא דוד וסבתא טמה היו מספרים ומזכירים את העיירה לעתים רחוקות. ראקוב לא הייתה עיר מולדת שעיני העוזבים אותה היו נשואות אליה בגעגועים. העיירה וסביבתה היו גדושות בעוינות כלפי היהודים עוד לפני מלחמת העולם השנייה. בני העיירה נדדו ברחבי העולם בתקווה למצוא מקום בו לא ירדפו אותם בגלל היותם יהודים, מקום בו יוכלו לחיות חיים חופשּׁיים ולהלך בראש זקוף. שלושה מאחיה של סבתא טמה היגרו לארצות הברית בנערותם לפני מלחמת העולם הראשונה. ( הערה: להוסיף תמונה ותאריכים)

חפוש ב Ellis Island  לפי עירת המוצא ראקוב מביא רשימה ארוכה של יוצאי ראקוב שהגרו לארצות הברית.

 

בית הקברות - ראקוב, בלרוסיה

מצבתו של יואל יעקב ליפשיץ, אביו של סבא רבא שלי,

פ"נ

איש נכבד זקן וישיש  ? רב

יואל יעקב בן

שמואל יהושוע

ליפשיץ

נפטר ? עתיר ימים

15 אב, 1907

 

 

 

 

 

 

 
   

Next